Баратынский Стих Звезда

Баратынский Стих Звезда

Баратынский Стих Звезда
0
14 мая 2021

Евгений Баратынский — Взгляни на звезды: много звезд ( Звезда )

Взгляни на звезды: много звезд
В безмолвии ночном
Горит, блестит кругом луны
№ 4 На небе голубом.

Взгляни на звезды: между них
Милее всех одна!
За что же? ранее встает,
№ 8 Ярчей горит она?

Нет! утешает свет ее
Расставшихся друзей:
Их взоры, в синей вышине,
№ 12 Встречаются на ней.

Она на небе чуть видна;
Но с думою глядит,
Но взору шлет ответный взор
№ 16 И нежностью горит.

С нее в лазоревую ночь
Не сводим мы очес,
И провожаем мы ее
№ 20 На небо и с небес.

Себе звезду избрал ли ты?
В безмолвии ночном,
Их много блещет и горит
№ 24 На небе голубом.

Не первой вставшей сердце вверь
И, суетный в любви,
Не лучезарнейшую всех
№ 28 Своею назови.

Ту назови своей звездой,
Что с думою глядит
И взору шлет ответный взор
№ 32 И нежностью горит.

Vzglyani na zvezdy: mnogo zvezd
V bezmolvii nochnom
Gorit, blestit krugom luny
Na nebe golubom.

Vzglyani na zvezdy: mezhdu nikh
Mileye vsekh odna!
Za chto zhe? raneye vstayet,
Yarchey gorit ona?

Net! uteshayet svet yee
Rasstavshikhsya druzey:
Ikh vzory, v siney vyshine,
Vstrechayutsya na ney.

Ona na nebe chut vidna;
No s dumoyu glyadit,
No vzoru shlet otvetny vzor
I nezhnostyu gorit.

S neye v lazorevuyu noch
Ne svodim my oches,
I provozhayem my yee
Na nebo i s nebes.

Sebe zvezdu izbral li ty?
V bezmolvii nochnom,
Ikh mnogo bleshchet i gorit
Na nebe golubom.

Ne pervoy vstavshey serdtse vver
I, suyetny v lyubvi,
Ne luchezarneyshuyu vsekh
Svoyeyu nazovi.

Tu nazovi svoyey zvezdoy,
Chto s dumoyu glyadit
I vzoru shlet otvetny vzor
I nezhnostyu gorit.

Dpukzyb yf pdtpls: vyjuj pdtpl
D ,tpvjkdbb yjxyjv
Ujhbn, ,ktcnbn rheujv keys
Yf yt,t ujke,jv/

Dpukzyb yf pdtpls: vt;le yb[
Vbktt dct[ jlyf!
Pf xnj ;t? hfytt dcnftn,
Zhxtq ujhbn jyf?

Ytn! entiftn cdtn tt
Hfccnfdib[cz lheptq:
B[ dpjhs, d cbytq dsibyt,
Dcnhtxf/ncz yf ytq/

Jyf yf yt,t xenm dblyf;
Yj c levj/ ukzlbn,
Yj dpjhe iktn jndtnysq dpjh
B yt;yjcnm/ ujhbn/

C ytt d kfpjhtde/ yjxm
Yt cdjlbv vs jxtc,
B ghjdj;ftv vs tt
Yf yt,j b c yt,tc/

Ct,t pdtple bp,hfk kb ns?
D ,tpvjkdbb yjxyjv,
B[ vyjuj ,ktotn b ujhbn
Yf yt,t ujke,jv/

Yt gthdjq dcnfditq cthlwt ddthm
B, cetnysq d k/,db,
Yt kextpfhytqie/ dct[
Cdjt/ yfpjdb/

Ne yfpjdb cdjtq pdtpljq,
Xnj c levj/ ukzlbn
B dpjhe iktn jndtnysq dpjh
B yt;yjcnm/ ujhbn/

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

;) :| :x :twisted: :sad: :roll: :oops: :o :mrgreen: :idea: :evil: :cry: :cool: :arrow: :P :D :???: :?: :-) :!: 8O

Это интересно

Стих Про Братск Стихи
0 комментариев

Стихотворение Про Троллейбус Стихи
0 комментариев
Adblock
detector