❤���� Зартнир Лао — текст песни и слова!

❤���� Зартнир Лао — текст песни и слова!

❤���� Зартнир Лао — текст песни и слова!
0
12 мая 2021

Խուժան ազգեր զօրք է ժողուէր
Եկեր Մշոյ դաշտն է պատել
Սուլթան կուզէ ջնջել մըզի,
Զարթի՛ր լաօ, մռնիմ քըզի:

Խեղճ Մշեցին մնաց լալով,
Օտար երկիրներ ման գալով.
Մեռաւ թուրքի պարտքը տալով,
Զարթի՛ր լաօ, մռնիմ քըզի:

Ինչ անիծեմ թուրք ազգերին
Որ սպաննեց ջոջ Ափօյին.
Մեր յոյսը թողեց օրօրոցին,
Զարթի՛ր լաօ, մռնիմ քըզի:

Սուլթան կուզէ ջնջել մըզի,
Զարթի՛ր լաօ, մռնիմ քըզի:

Mobs of soldiers have gathered
And surrounded the Plain of Moush.
The sultan plans to wipe us off,
Awake, my son, I die for you.

Poor Moushetsi died drowned in tears,
Died walking through foreign land,
Died paying taxes to the turk.
Awake, my son I die for you.

What shall I say to curse the turk
Who killed our own chief Arabo
And left our hopes in the cradle
Awake, my son, I die for you.

The sultan plans to wipe us off
Awake, my son , I die for you

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

;) :| :x :twisted: :sad: :roll: :oops: :o :mrgreen: :idea: :evil: :cry: :cool: :arrow: :P :D :???: :?: :-) :!: 8O

Это интересно
Adblock
detector